Network Menu

Kommittéer

Personerna i våra kommitteér vals vid årsmötet i februari. Fundera på vad som intresserar Dig. Vi är öppna för nya idéer – engagera dig gärna!

SWEA NJ Kommittéer 2022

Budgetkommittén: Karin Lindgren, Ingrid Cagan, Anna Liebler

Finanskommittén: Birgitta Breen, Ann Johansson, Claudia Ocklind

Nomineringskommittén: 3 vakanta platser

Stipendiekommittén: Birgitta Koskinen, Sussie DeAngelis, Camilla Sivertsson

Donationskommittén: Elly Gustafson, Charlotte Brandin, Gisela Ambros

Programkommittén: Sara Sandström, Annika Bentzen, Gunhild Ljung

Julmarknadskommittén: Lena Melquist, Anita Rhodes, Johanna OConnor

 

Om du vill komma i kontakt med någon kommitté, maila oss på newjersey(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org