Network Menu

SWEA New Jersey

Välkommen till SWEA New Jersey!

SWEA New Jersey välkomnar alla svensktalande kvinnor över 18 år. Vi är runt 100 medlemmar i alla åldrar. Våra regelbundna aktiviteter består bl.a. av lekgruppen, bridgeklubben och bokklubben. Däremellan träffas vi på luncher och olika kvällsaktiviteter. Stora årliga evenemang är Julmarknaden, Glögg-festen, Sillsexan och Kräftskivan. Vårt mål är att utbyta erfarenheteter, främja den svenska kulturen, de svenska traditionerna och det svenska språket, och att inte minst ha roligt tillsammans. Vi har ett antal grupper och kommittéer, bl.a. stipendie-, donations- och programkommitté.

Vår ordförande sedan februari 2015 är Camilla Mörch. Titta in och se vem Camilla samarbetar med i styrelsen >>>

Vi tar emot nya medlemmar med öppna armar. På medlemssidan finner du mer information om hur du går med i SWEA New Jersey >>>